En miljoner år lång jakt

12 juni 2020 william eriksson

Människan är en ung varelse i förhållande till andra arter och i synnerhet i relation till jordens ålder som bedöms vara ungefär sex miljarder år gammal. Dinosaurierna, som dog ut för omkring 65 miljoner år sedan, tog sina första steg på jorden för uppskattningsvis cirka 230 miljoner år sedan. Människans tidigaste släkte började i Afrika för knappt sju miljoner år sedan. Fossiler från den art som vi tillhör, Homo Sapiens, har man hittat tidigast från 200 00 år sedan. Vad som dock följt de tidiga primaterna ända till vår tids människa är att man på ett eller annat sätt levt på att jaga för att överleva.  

 

Allas kamp mot alla 

Jakten har naturligtvis förändrats en hel del genom åren och så har inte minst behovet av jakt. I de tidiga samhället och människosläktet, som bestod av jägare och samlare, var jakten helt nödvändig för att man skulle få mat, päls och annat användbart från djur för att helt enkelt säkra sin egen överlevnad. På savannen jagade man vilda djur med spjut, pil och båge och kniv. Det var tuffa förhållanden och en allas kamp mot alla för överlevnad. Det var jaga eller jagas, äta eller ätas i den livets cirkel man levde i. 

 

 

Förändrade jaktbehov 

Idag vet vi att det ser annorlunda ut. Mycket av vår köttkonsumtion produceras i slakterier och det finns många vegetariska och veganska alternativ i vår kost som inte kräver att vi äter kött eller andra animaliska produkter. Den jakt som sker idag sker inte enbart för att sätta mat på bordet, utan kanske för rekreation eller hålla nere en snabb spridning av särskilda arter. Ibland sker också jakt för att skydda egna boskap, och under många år har det till exempel varit en het potatis huruvida man ska få bedriva jakt på varg för att skydda renarna i norr. 

 

Fler nyheter