Ventiler stänger och öppnar

11 november 2019 patrick pettersson
Ventiler stänger och öppnar

I tillverkningsindustrin finns det många ventiler av olika slag. De fungerar som en kran. De stänger till ett flöde, öppnar det från lite till mycket, och kan också släppa flödet fritt så att det är helt fri passage. En kran eller en cykelventil uppvisar samma funktionssätt. I ett däck ska luften stängas in, och i en vattenkran är det förstås vattnet. Går ventilen sönder, läcker det. Det är en enkel princip. Själva flödet kallas fluid, och det kan vara antingen gas eller vätska. Här har vi luft och vatten som exempel. Ventilen reglerar öppningsytan, för att på en viss punkt i fluidsystemet kunna öppna, stänga helt eller reglera ett tryckfall.

 

 

Många olika ventilnamn

 

Det finns ett otal ventiler inom en industrianläggning. Ofta har samma ventiler olika namn inom olika branscher. Därför finns det en mängd beteckningar för i princip samma ventiltyper. När en ventil har en speciell benämning, är den ofta en sammansatt kombination av grundläggande ventiltyper, som reglerar tryck och som har mekaniska fjädrar samt fasta eller variabla strypningar av flödet. För det mesta fungerar ventilerna bra, men om de går sönder behöver det komma en reparatör snabbt, så att felet åtgärdas så fort som  möjligt. En riktig ventilexpert kan både konstruera, reparera och serva dina ventiler.

 

Reglerventiler som kompenserar

 

Vad är det då för skillnad mellan en reglerventil och en vanlig ventil? Man kan säga att reglerventilen har en extra finess. Den ska kompensera för belastningsstörningar och hålla koll på att flödet är exakt det värde som är bestämt. Den justerar genomsläppet om trycket blir mindre eller högre. Den känner av fluidströmmen och anpassar den. Fluid kan ju vara antingen gas, ånga, vatten eller kemiska föreningar. Reglerventilen är ofta en flaskhals, den svagaste länken, i produktionskedjan. Den kan skadas av temperatur, korrosion, vibrationer och luftens egenskaper. Anlita en expert för att laga den.

Fler nyheter