Rengöring som specialitet

20 augusti 2020 jonas olsson

Inom rengöringsområdet finns det många företag som specialiserar sig för att hålla ett enhetligt arbetssätt som man använder sig av hos alla sina kunder. Det kan vara en fördel att ha personal som alla arbetar på samma sätt, samma typer av rengöringsmedel och städutrustning.

Beroende på vilken typ av städning man utför så brukar det även ställas olika typer av krav och även kunderna kan vara olika att arbeta med. En städning i hemmet hos en privatkund ställer helt andra krav än en städning i en industrilokal, och därför är det vanligt att man som städbolag väljer det som man känner sig mest bekväm med.  

 

En schemalagd arbetsvecka  

Företag som arbetar med kontorsstädning i stockholm har i stort sett endast kunder som ligger på schema. Frekvensen och typen av städning brukar vara mycket likvärdig eftersom det är samma typ av lokaler och arbetsuppgifter som utförs där. Och därför är det ganska enkelt att skapa scheman som rullar på under en eller två veckor.

Kontorsstädning är ett område där många kunder önskar en städning före eller efter arbetstid och det brukar man försöka följa så gott det går genom att använda sig av två olika skift av personal.  

 

 

Personal som passar

Den typen av personal som passar för en kontorsstädning är någon som kan arbeta snabbt men samtidigt noggrant. Man behöver vara medveten om att ingen information får spridas och att vara skötsam med nycklar och koder som går till kontoret.

Om man utför en kontorsstädning samtidigt som möten eller telefonsamtal pågår så är det även viktigt att man visar respekt och inte stör någon av personalen. Det är därför en lite speciell typ av städning som inte passar alla men som kan vara mycket trevligt för rätt person. Många kontor önskar ha samma städare vid varje tillfälle för att kunna lita på att rutiner följs likadant. 

Fler nyheter