Lektionerna finns i regnet

01 oktober 2019 Mikael Barani
Lektionerna finns i regnet

Varför ser civilisationen ut som den gör? Jo, för att det är så vi människor har format den.
Det finns inte någon naturlag som säger att allt måste se ut som det gör just nu. Utan det är så vi människor har format vår tillvaro genom historien, och fortsätter att forma den… just nu.

Den övervägande merparten av vår tid spenderade vi i rörelse. Som nomader. Vi tog tillvara på det som vår omgivning gav oss. När det inte längre var hållbart så vandrade vi vidare.
Det var först när vi började odla som vi också stannade upp. Vi slutade att se oss som varande i naturen, och såg oss istället som utanför naturen

Industrialisationen gjorde klockorna till våra herrar (och damer?), och strukturerade tillvaron på ett sätt som vi aldrig har levt tidigare.
Eftersom vuxna – föräldrar – nu jobbade i fabriker fick även barnens tillvaro följa därefter för att ekvationen skulle gå ihop. Barnen sattes i ”utbildningsfabrik”.
Den som undrar mer exakt hur det gick till kan söka på Sir Ken Robinson, som har utforskat ämnet på djupet. Bland annat undrar han om det finns ett samband mellan dagens skolor och barns med åldern minskade fantasi.

Dock finns det alternativ för den som känner sig manad till att ge sina barn en mer – ska vi säga ”ursprunglig” – skolning. Till exempel på Skabersjöskola. På denna skola i Svedala tillämpar man Ur och skur-pedagogik, vilket innebär att man är i naturen. Klassrummet finns utomhus och lektionerna finns i grönskan, i regnet och bland stenarna.

En av de stora dagstidningarna hade nyligen en artikel om att barn som spenderar mycket tid i det ”gröna klassrummet” också känner ett större ansvar för den. 
Så oavsett om du känner att en Ur och skur-skola är för dig så är det för framtidens skull värt att vistas mycket i skog och mark.

Fler nyheter