Kompletterande sjukförsäkring för den som får sjukpenning

01 maj 2021 Cecilia Olsson

editorial

Det finns mycket som kan göra oss sjuka och de allra flesta insjuknar då och då i någon mildare sjukdom som gör att de måste stanna hemma från arbetet några dagar eller någon vecka. Det är väldigt viktigt att stanna hemma till dess att man är helt frisk eftersom man annars riskerar att smitta någon annan. Det finns även sjukdomar som inte är smittsamma men som är väldigt allvarliga och gör att man inte kan arbeta under en lägre tid på grund av att man är så försvagad. Oavsett vilken sjukdom man drabbats av så kan det finnas behov av ekonomisk ersättning. 

När kan man ansöka om ersättning från sin sjukförsäkring?

De första fjorton dagarna betalar i regel arbetsgivaren ut sjuklön till den som är privat eller kooperativt anställd arbetare. Efter det får man ansöka om ersättning från Försäkringskassan som betalar ut cirka åttio procent av lönen om man är sjukskriven på heltid. Det går dock att dryga ut pengarna något för att komma närmare den lön man är van vid att få utbetald med hjälp av en sjukförsäkring.

Sjukförsäkring

Har man sjukförsäkring via Afa Försäkring så kan man ansöka om extra ersättning i samband med att man får sjukpenning från Försäkringskassan. Ersättningens storlek varierar beroende på hur många procent man är sjukskriven samt vilken anställning man har, men den kan bidra till att man totalt får runt nittio procent av sin vanliga lön. Afa Försäkring kan helt enkelt bidra till en tryggare ekonomisk situation under en längre tids sjukskrivning.   

Vem har rätt till ersättning från Afa Försäkrings sjukförsäkring under sjukskrivningen? 

Sjukförsäkringen gäller för privat anställda arbetare, kooperativt anställda arbetare, anställda inom kommun, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag samt företagare med egen försäkring. Om man är osäker så kan man fråga sin arbetsgivare, sin fackliga representant eller höra av sig till Afa Försäkring eller Fora.

Fler nyheter