Hjälp med markarbete i Brålanda

25 oktober 2020 william eriksson

Markarbetet är en jätteviktig del i de flesta byggen. Varför? För att det man bygger ska ha en stabil och säker grund att stå på. Ska man anlägga en ny uteplats eller garageuppfart behöver man först göra ett markarbete. Likaså om man vill anlägga en pool och givetvis när man ska uppföra ett hus. Men precis som med allt annat kräver markarbetet en hel del förberedelser.

 

Markarbetets förarbete

Det kostar en hel del att schakta bort det överblivna materialet. Men kanske kan man ha användning för det någon annanstans på tomten? Man måste också undersöka marken först, för att ta reda på markens förutsättningar. Exempelvis om det är mycket sten och kanske även berg som måste sprängas bort. 

Man kan göra delar av markarbetet själv men det är ett tungt jobb. I stället kan man ta hjälp av en entreprenör. Det går mycket fortare då de har tillgång till alla de rätta maskinerna som kan behövas.

 

 

Dränering en viktig del i markarbetet

När ytan är plan är det dags att lägga och packa makadam innan man kan gjuta själva betongplattan, eller grunden som huset ska stå på. Makadam har en dränerande effekt och hjälper till att hålla fukten borta från husgrunden. Det krävs också förberedelser för vatten och avlopp. Sen är det dags att lägga dränerande material runt betongplattan i en sådan lutning att vatten inte kan rinna mot husgrunden utan bort från den.

Ska man bygga ett hus eller något annat och vill ha hjälp med markarbeten i Brålanda ska man kontakta ett par olika företag och be om ett kostnadsförslag för att sedan jämföra priser. Då markarbetet är en så viktig del i ett bygge bör man även be om referenser. När man sedan har valt företag är det viktigt att skriva ett ordentligt kontrakt innan arbetet påbörjas.

Fler nyheter