Grå starr – En ögonsjukdom

14 september 2022 Camilla Holmgren

editorial

Grå starr är en ledande orsak till synförlust i bland annat USA och drabbar mer än 20 miljoner amerikaner. Även om grå starr kan utvecklas i alla åldrar är den vanligast hos äldre vuxna. Faktum är att mer än hälften av alla amerikaner som är 80 år eller äldre har grå starr. Det finns flera olika typer av grå starr, men den vanligaste är kärn grå starr. Denna typ utvecklas i mitten av linsen och påverkar läsförmågan och förmågan att se föremål på nära håll.

Vad beror grå starr på?

Grå starr uppstår vanligtvis när proteinerna i ögats lins klumpar ihop sig och blockerar eller förvränger ljuset när det passerar igenom. Denna grumling av linsen kan göra det svårt för den drabbade att se ordentligt. Den exakta orsaken till grå starr är okänd, men det verkar vara relaterat till åldrande. Grå starr är också vanligare hos personer med diabetes, högt blodtryck eller en familjehistoria av grå starr.

grå starr

Hur behandlas grå starr?

De flesta grå starr kan behandlas framgångsrikt med kirurgi. Lamera Medical är ett exempel på en klinik som behandlar grå starr. Under operationen gör kirurgen ett litet snitt i ögat och tar bort den grumliga linsen. I de flesta fall sätts en konstgjord intraokulär lins (IOL) in i stället. IOL är permanenta och gör att du kan se klart utan grå starr. En operation mot grå starr är vanligtvis ett polikliniskt ingrepp, vilket innebär att du kan gå hem samma dag.

Vilka är de olika typerna av grå starr?

Andra typer av grå starr förutom kärn grå starr är kortikal grå starr, som bildas på linsens kanter, subkapsulär grå starr, som bildas under kapseln som håller linsen på plats, och medfödd grå starr, som finns vid födseln.

Hur mycket kostar en gråstarrsoperation?

Kostnaden för en gråstarrsoperation kan variera beroende på typen av gråstarr, ditt försäkringsskydd och andra faktorer. Priset kan avgöras efter en undersökning.

Fler nyheter