Ett kreativt yrke

21 juli 2020 Lily Hansen

När man tänker på kreativitet och kreativa yrken så är det oftast yrken inom konstens värld som dyker upp. Men om man tänker på vad kreativitet betyder så finns det plötsligt en mängd andra yrken som också faller in under ramen, som exempelvis de yrken som återfinns hos byggföretag. Cullbrands Bygg AB är ett exempel på ett byggföretag där man finner kreativa yrken som exempelvis träarbetare, eller snickare som man oftast säger. En yrkeskategori som i allra högsta grad arbetar med kreativt skapande av olika slag.

 

Arbeta som snickare

Snickare är ett av de yrken som återfinns inom kategorin yrkesarbetare och som sådan hamnar man i projekt som antingen går ut på att renovera eller bygga nytt. Det man arbetar med är mestadels trä men det kan även vara material som kompletterar det man bygger. Exempel är stålreglar och gipsskivor. Arbetet på ett byggföretag är mycket varierande även om det ibland händer att man kan hamna på en plats där man gör samma sak under en längre period. Och även om det brukar finnas ritningar på det man ska göra så brukar det ofta ske att man får hitta lösningar efter eget huvud och fantasi.

 

 

Tungt och farligt

Arbetet på ett byggföretag kan vara hårt och tungt men idag finns det många hjälpmedel som underlättar arbetsdagen och gör att personalen håller bättre och längre. Byggfirmor satsar mycket pengar på att använda sig av vagnar, stöttor med mera för att underlätta arbetet. Maskiner som köps in brukar man också vara noga med att lägga extra pengar på och tanke bakom för att få något som ska vara så säkert och användarvänligt som möjligt. Idag finns det en mängd regler som dessutom reglerar hur man ska arbeta för att det ska vara så säkert och hälsosamt som möjligt och att arbetsplatsolyckor på alla sätt ska minimeras och bäst undvikas.

Fler nyheter