Det gäller att välja rätt stål

08 maj 2019 jonas olsson
Det gäller att välja rätt stål

Stålinköp görs av verkstäder, tillverkningsindustrier och byggföretag. Det kan gälla rör och plåtar av olika slag, rundstång till maskindelar eller balkar till byggbranschen. Eftersom det ställs höga krav på hållfasthet och precision, är det viktigt att kontakta en erfaren leverantör när man ska köpa stål, så att man får kunnig vägledning. Kvaliteten ska vara i rätt standard för ändamålet, och man kan behöva hjälp med flexibla lösningar eller med eventuell kapning och bearbetning.

 

Körplåtar att köpa eller hyra

En körplåt använder man för att skydda marken eller för att säkerställa tillfälliga transportleder på ostadiga underlag som inte tål tunga fordon. Man kan exempelvis ställa en tyngre maskin på den för tillfälliga jobb. Entreprenadmaskiner kan köra på marken utan att skada den, eftersom vikten fördelas på en större yta. Körplåtar brukar vara ca 2 meter breda och 3 cm tjocka och finns i varierande längder, vanligen 4 – 6 meter. De läggs ut jämte varandra om man vill täcka en större yta. Man kan antingen köpa dem eller hyra dem.

 

Rör och stänger

Inom verkstadsindustrin är rundstänger och plattstänger vanliga, men i byggbranschen vill man ofta ha stålrör, eftersom de möjliggör lättare konstruktioner. Kalldragna sömlösa precisionsstålrör är uppskattade när det krävs hög exakthet. De tål påfrestningar bra och passar bl.a. för produkter som utsätter materialet för påfrestningar när de roterar. Hållfasthetsnivån är extra hög tack vare kalldragningen.

 

Hålprofiler

Kvadratiska eller rektangulära hålprofiler kompletterar balkprofiler i byggnader och anläggningar. Den stängda formen ger bättre vridmotstånd. Varmformade hålprofiler har kontrollerad kiselhalt och lämpar sig därmed för varmförzinkning.

Globalt används kallformade hålprofiler till ca 85 %, men i Sverige projekteras de varmformade i högre grad, kanske beroende på bristande information. Många tror att kallformade profiler ger sämre prestanda när det gäller t.ex. seghet och utmattningshållfasthet. Men egentligen är det inte valet av tillverkningssätt som är avgörande. Det viktiga är kvaliteten både på stålet och på tillverkningsprocessen.

Fler nyheter