Boka trädbesiktning i Skåne och få reda på hur trädet faktiskt mår

30 juni 2022 Cecilia Olsson

editorial

Oavsett om man som privatperson har ett träd på sin tomt eller om det handlar om ett stort antal träd som kommunen ansvarar för så är det viktigt att hålla koll på trädens status. Vi bör värna om våra träd eftersom de erbjuder allt från skugga och skydd från vind till renare luft. Ett skadat eller sjukt träd kan dessutom innebära en fara för omgivningen, så man gör klokast i att se till att trädet är i så gott skick som möjligt eller helt enkelt fälla ett träd som inte går att rädda.

En trädbesiktning ger svar på eventuella frågor om trädet

För att kunna rädda ett sjukt träd samt för att undvika att det sker olyckor på grund av att trädet är så pass försvagat så är det klokt att beställa en trädbesiktning så fort det finns misstankar att trädet kan vara drabbat av röta eller sjukdom. Vid en trädbesiktning undersöks trädet noggrant från rot till krona av experter för att de ska kunna fastställa dess tillstånd. 

trädbesiktning Skåne

Finns det behov för trädbesiktning i Skåne så kan man vända sig till Alias Arborist. De har lång erfarenhet av att besikta träd och de åtar sig uppdrag i orter såsom Simrishamn, Falsterbo, Vellinge, Svedala, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Höör, Hörby, Ängelholm med flera. Alias Arborists verksamhet består av ett gäng erfarna arborister som länge jobbat med trädvård och har goda kunskaper om vad som är bäst för träd samt hur de påverkar miljön runt omkring sig.

Professionella arborister kan ta reda på mycket vid en trädbesiktning

Som lekman kan det vara svårt att avläsa hur trädet mår samt vad som kan göras för att åtgärda eventuella problem. Därför är en professionell trädbesiktning bra då den kan ge tillräcklig information för att kunna ta ett välgrundat beslut om trädets framtid. Beroende på hur trädet mår kan olika åtgärder vidtas för att rätta till problemet, som exempelvis beskärning, vissa gånger är dock fällning av trädet det enda alternativet. Allt beror på trädets hälsa och omgivningens tolerans.

Fler nyheter